uppdragsböcker

UPPDRAGSBÖCKER

Vi söker efter samarbeten där vi kan skapa intressanta och vackra högkvalitativa böcker tillsammans med och/eller på uppdrag av företag, organisationer, stiftelser och privatpersoner. Vår ambition är att göra böcker som inspirerar, belyser, lär, informerar och fördjupar.


Varmt välkommen att kontakta oss. 

Copyright © All rights reserved